Butikk/Detaljhandel

Gå over bildet og klikk på for et romanpasset produktutvalg.

  • Entré

  • Butikk

  • Avfall

  • Lager

  • Kontor

  • Baderom

  • Omkledningsrom

  • Personalrom

Butikk

Lager

Personal-
rom

Kontor

Baderom

Omkled-
ningsrom

Entré

Avfall