Produkter
til absorpsjon

Sørg for å ha absorpsjonsprodukter lett tilgjengelig ved hvert arbeidsmoment der det er risiko for spill eller lekkasje av farlige væsker.

De to vanligste absorbenttypene for olje og andre væsker er Sorbenter og Granulat.

Sorbenter består av flere fiberlag lagd av polypropylen (PP). De fås bl.a. som ark, ruller, puter og ormer.
Sorbentene har svært stor absorpsjonsevne, inntil 25 ganger sin egen vekt, noe som medfører at du kan kontrollere spill og lekkasje komfortabelt og økonomisk.

Granulat består av absorberende korn som strøs over og rundt eventuell lekkasje for å hindre spredning og redusere sklirisikoen.

Granulat, med en absorpsjonsevne på inntil 3 ggr sin egen vekt, er ikke like effektivt som sorbenter, men brukes med fordel ved spillulykker utendørs samt når det foreligger risiko for brann.

Hvilken sorbent?

Det er 3 hovedtyper av sorbenter:
Universal. Adsorberer alle væsketyper, både vann- og oljebaserte. Perfekt for fabrikker der det brukes mange ulike stoffer som smøremidler og kjølevæsker.
Oil Only. Produsert spesifikt for oljebaserte væsker som smøremidler, drivstoff, mineraler og vegetabilske oljer. Adsorberer ikke vann eller vannbaserte væsker.
Kem. Disse sorbentene er ment til å absorbere kjemikalier og andre farlige væsker. Ideelle i f.eks. laboratorier, sykehus eller kjemiske lagerlokaler.
Bruk Miljø Sorbent Farge, Ikasorb Farge, Pig
Vann, løsemidler, kjemikalier, skjærevæsker, olje, bensin og diesel m.m. Alle industrier Universal Grå Blå
Petroleumsbaserte væsker som olje, bensin og diesel m.m. Skiftestasjoner, tankplasser, parkering av kjøretøy Oil only Hvit Hvit
Aggressive væsker, syrer og baser.Bestandighet mot syrer og baser Laboratorier, sykehus, kjemiske lagerlokaler Kem Gul Rosa

Hvilken sorbentmodell?

Det er 4 sorbentmodeller:
Ark
For mindre spill eller lekkasje. Til forebyggende formål eller opptørking av spill. Brukes ofte i laboratoriemiljøer samt ved tørking av diverse verktøy.
Ruller
For middels stort spill eller lekkasje. Brukes ofte for å sikre arbeidsstasjoner passasje rundt maskiner i verksteder og industrimiljø.
Puter og strømper
Til betydelig spill og lekkasje. Ideelle til vanskelig tilgjengelige steder.
Ormer
For utslipp i natur, hav og drikkevannkilder. Meget høy absorpsjonsevne.

Hvilken granulat?

Granulatet i vårt sortiment lages av ufarlige mineraler med den beste absorpsjonsevne og bibeholdt hardhet selv ved full metning. Etter absorpsjon av olje eller annen væske kan det mettede granulatet enkelt feies opp og fjernes risikofritt og sikkert. Granulatet fås i ulike kornstørrelser til bruk på ulikt underlag, trenger ned i ujevnheter og hindrer effektivt både sklifarlig underlag og spredning.

DIATOMACEOUS

  • Absorberer alle væsker på alle typer underlag.
  • Reduserer effektivt sklirisikoen
  • Brytes ikke ned
  • Kjemisk stabil, ingen giftige reaksjoner

TOBERMORITE

  • Absorberer både vann- og oljebaserte væsker
  • Reduserer sklirisikoen
  • Brytes ikke ned
  • Billig

VERMICULITE

  • Høyere absorpsjonsevne
  • Lav densitet = lett produkt

Godt tilpasset pakking av kjemiske og elektriske produkter.

A. Utendørsbruk.
Veier, parkeringsplasser, bensinstasjoner osv.

B. Innen-/utendørsbruk.
Motorvei, kjemisk industri, bilverksteder osv.

C. Innendørsbruk.
Bilverksteder, kjemisk industri osv.