Tips til riktig

JEKKETRALLER

Jekketrallen er lagerets arbeidshest og nøkkelen til effektiv godshåndtering Witre Manutan har et bredt sortiment av jekketraller som er tilpasset ulike behov og med funksjoner som forenkler arbeidet.

Hva er Quicklift?

Quicklift, eller hurtigløft, er nøyaktig som navnet sier: hjelp til å løfte pallen ekstra hurtig. Hurtigløftfunksjonen gjør at gaflene når pallen på første pumpetak og løfter på andre. Går automatisk over til normal løftehastighet når lasten overstiger 150 kg.

Er det behov for innebygget vekt?

Perfekt når godsets tyngde skal angis. Witre Manutan har flere modeller med ulik nøyaktighet. Velg hvor detaljert informasjon om vekten du har behov for.

Fuktig miljø
eller miljø med strenge hygienekrav?

Hvis palleløfteren skal brukes i fuktig miljø eller miljø med strenge hygienekrav, anbefaler vi galvanisert eller rustfri palleløfter fra BT. Den rustfrie palleløfteren tåler de aller tøffeste forhold, som for eksempel eksponering mot saltvann.

Hvilken gaffellengde?

Det vanligste er 1150 mm. Da kan man enkelt håndtere europaller fra både kortsiden og langsiden. Kortere gafler brukes i trangere rom eller hvis man vil håndtere pallen fra langsiden. Hvis man håndterer pallen fra kortsiden, kan det bli ustabilt med 910 mm gafler.

Hvilke hjul skal jeg velge?

Singelhjul er best ved håndtering av lettere lass, flatt gulv eller hvis man må håndtere pall fra langsiden.

Boggihjul er best hvis man har tungt lass eller litt ujevnt underlag, for eksempel lastebilplan, grusgulv, dørstokker og ramper.

Nylonhjulene ruller lett på hardt gulv. Det beste alternativet ved håndtering av tungt gods.

Polyuretan er mykere og mer stillegående enn nylon og har samtidig høyere kvalitet. Et bedre valg ved transport på ujevnt gulv og på lastebilplan.

Klatrehjul. Det kan være behov for klatrehjul under gaffelspissen hvis man ofte håndterer paller fra langsiden og kjører på tvers av pallen.