Avfallshåndtering

Utstyr din virksomhet så du oppnår et mer bærekraftig og sikkert arbeidsmiljø

Witre Manutan tilbyr fleksible løsninger og systemer innen avfallhåndtering.
Søpplebøtter, tønner, askebegre, tippcontainere samt et bredt sortiment for håndtering av kildesortering.

Se produkter

Tilpass avfallshåndteringen din arbeidsplass

Ulike miljøer, arbeidsplasser og arbeidsoppgaver medfører ulike forutsetninger og stiller ulike krav til løsninger når man skal kjøpe produkter for å håndtere avfall.

Offentlige miljøer

Produkter som plasseres i offentlige miljøer må være pene å se på, lette å vedlikeholde og robuste. Avfallsbeholdere, søppelkasser og kildesortering skal være lette å holde rene, enkle å tømme og det må være uproblematisk å skifte sekker o beholdere.

Offentlige miljøer

Restauranter og Næringsmiddelindustri

På restauranter og i annen virksomhet hvor man behandler mat er det viktig å ha en enkle og renslig håndtering av matavfall. Næringsmiddelgodkjente og fargekodede beholder med stort volum og fotpedaler bidrar til en enklere hverdag og sikrer god kvalitet på arbeidet.

Restauranter og Næringsmiddelindustri

Håndtering av kjemikalier

Å ha riktig produkt i umiddelbar nærhet ved håndtering av kjemikalier og farlig avfall er en forutsetning for å beskytte miljøet og de ansatte. Søppelkasser, oppsamlingskar og absorbenter skal tåle kjemikalier og være tilpasset de stoffene og væskene dere håndterer.

Håndtering av kjemikalier

Utvalgte kategorier

Om du ikke finner det du søker i vårt ordinære sortiment, så håndterer vi daglige spesialforespørsler til våre kunder.

Hei! Jeg hjelper deg mer enn gjerne med større prosjekter samt produkt, leveranse og fakturespørsmål!

phone69 67 69 62

mailsales@witre.no

Kontakt