IBC-containere

Filtrer på

IBC container - godkjent for næringsmiddelhåndtering

Bruk en IBC container når du skal transportere eller oppbevare flytende væsker. Våre IBC containere er næringsmiddelgodkjente og UN godkjente for transport av farlig gods