Fartshinder

Filtrer på

Begrens hastigheten med riktig fartshinder

Fartshinder for områder der man ønsker redusert hastighet. Egnet for store offentlige veier, private veier og parkeringsplasser. Velg riktig fartshinder i forhold til hvor tung trafikk som passerer hindringen og hvordan hindringen skal festes.